Цифрова трансформація
промислових підприємств
Industry 4.0

Цифрова трансформація

Про Industry 4.0

Цифрова трансформація - це фактично стратегічне комлексне перетворення підприємства, за яким поведінка та завдання клієнтів є головним чинником при виборі методик, технологій, рішень в компанії відповідно до вимог сучасної цифрової економіки.

Оптимізація бізнес-процесів компанії або ж Business Process Optimization (ВРО) - це комплекс заходів спрямованих на удосконалення окремих напрямів або усієї діяльності підприємства.

Оптимізація бізнес-процесів дає підприємству імпульс для якісного виконання нових завдань, збільшує продуктивність співробітників і покращує ключові показники ефективності.

Головним завданням цифрової трансформації сучасного підприємства є, перш за все, створення таких умов для кожного співробітника, за яких його робота буде максимально ефективною. Основним помічником у процесі є різноманітні IT-рішення. Оптимізація бізнес-процесів необхідна для організації системи максимально ефективних дій, які допомагають досягти цілей компанії шляхом вибору найефективнішого шляху їх виконання.

Послуги

Автоматизація бізнес-процесів

Продажі

збільшення обсягів продажу, підвищення охоплення цільової аудиторії, підвищення контролю за етапами процесу продажів, підвищення конверсії

Фінанси

прозора аналітика, зниження рівня обігових коштів, забезпечення нормального відтворювального процесу необхідними джерелами фінансування

Виробництво

збільшення обсягу виробництва, скорочення термінів випуску продукції, скорочення відхилення фактичної собівартості від планової

Документообіг

скорочення циклу погодження документів, підвищення рівня своєчасного виконання завдань, скорочення часу на пошук документів

Закупівлі та склад

підвищення оперативності закупівельних процесів, зниження рівня складських запасів, скорочення матеріальних витрат за своєчасне забезпечення ТМЦ

Бухгалтерія

спрощення ведення та скорочення термінів підготовки бухгалтерської та податкової звітності, підвищення рівня достовірності інформації управлінського обліку

Управління персоналом

скорочення часу на обробку кадрової інформації, підвищення якості планування трудових ресурсів, зниження переробок персоналу

Управління проектами

скорочення термінів планування та підготовки управлінської звітності, підвищення точності прогнозування виконання робіт

НДДКР

скорочення циклу підготовки конструкторсько-технологічної документації, скорочення часу на проведення змін у документації та доведення її до ключових підрозділів.

Ремонти та обслуговування

підвищення ефективності використання обладнання, зниження тривалості простоїв обладнання, скорочення витрат на ремонт та обслуговування основних засобів.

Industry 4.0

Які завдання

 • створення сучасної цифрової автоматизованої системи управління бізнесом
 • підвищення рівня вдоволенності клієнтів, власників та співробітників компанії
 • постійний розвиток та можливість масштабування компанії
 • отримання максимального прибутку з кожної угоди
 • ефективне використання робочого часу працівників
 • оптимізація витрат підприємства

Цифрова трансформація

Коли виникає потреба

 • незадовільний рівень продажів, низька конверсія, повільне просування угод
 • низька рентабельність на вкладений капітал, зростання витрат
 • повільні рішення в компанії, довгі погодження, значні зусилля навіть для стандартних завданнь
 • бізнес-процеси в компанії слабкі або не контролюються
 • низька готовність масштабування бізнесу
 • зменшення оборотного капіталу, касові розриви, дефіцит коштів на розвиток
 • низька платоспроможність, прострочені кредиторські заборгованості
 • результати реалізації завдань негативно відрізняються від запланованих
 • висока плинність кадрів, внутрішньокорпоративні конфлікти, психологічна напруга у колективі
 • перехід клієнтів, співробітників, партнерів до конкурентів

Чому ми виконуємо завдання

Ми об'єднуємо висококваліфікованих бізнес-консультантів, інженерів, постачальників високоякісного сертифікованого обладнання, розробників програмного забезпечення та засобів автоматизації.

ТОВ «Інжинірингова компанія ЕСС» - здійснює реалізацію комплексних проектів з автоматизації технологічних та бізнес-процесів підприємств «під ключ» у машинобудівній, залізнодорожній та інших галузях промисловості відповідно до вимог INDUSTRY 4.0.

...
Наше бачення

 • Зростання конкурентоспроможності сучасного виробничого підприємства можливе лише у стратегії, що базується на засадах Industry 4.0
 • Стратегічний успіх компанії зростає завдяки успішній цифровій трансформації з оптимізацією (оцифруванням) бізнес-процесів

...
Наша місія

 • Ми прагнемо якомога більшого впровадження цифрових та бізнес-рішеннь компніями для переходу до циркулярної економіки для найшвидшого відновлення України

...
Наш план

 • Аудит роботи виробничого підприємства, аналітика цілей та задач
 • Створення дорожньої мапи трансформації компанії
 • Поетапне впровадження цифрових рішеннь в організаційних та виробничих структурах підприємства

Контакти

Звертайтесь до нас

Адреса

03162, Україна, м. Київ, вул. Зодчих, б.50-А, оф.1

Електрона пошта

office@ec-ess.com

Телефон

+38(068) 876-56-45
+38(095) 836-63-68

Loading
Ваше повідомлення було відправлено. Дякуємо Вам за звернення!